Profilaktyka wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe początkowo kojarzone było z zawodami w których codziennością było obciążenie psychiczne związane z kontaktami z ludźmi w trudnych emocjonalnie warunkach, jak np. u lekarzy, pielęgniarek, trenerów.
Uważna obserwacja i badania zjawiska przyniosły jednak wnioski, że wypaleniem zawodowym zagrożone są osoby wykonujące też inne profesje których charakterystyka zakłada codzienny, obciążający psychologicznie kontakt z klientem, współpracownikami, zarządzanym zespołem. Obecnie wiadomo, że na syndrom wypalenia zawodowego oprócz lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek cierpi wielu menedżerów, pracowników obsługi klienta czy handlowców.

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

  •  osób, które w swojej pracy odczuwają niechęć, spadek energii, drażliwość w kontakcie ze współpracownikami, podwładnymi, klientami,
  •  pracowników, którzy myśląc o swojej pracy, obowiązkach przeżywają spadek nastroju, brak motywacji do pracy,
  •  osób, dla których codzienne wyjście do pracy staje się problemem wywołującym objawy somatyczne (np. bóle, duszności, nawracające przeziębienia czy inne kłopoty zdrowotne),
  •  wszystkich zainteresowanych zbudowaniem właściwych dla siebie proporcji między życiem profesjonalnym i osobistym.


Jakie cele zakładamy realizując warsztat?

  •  przekazanie wiedzy na temat syndromu wypalenia zawodowego, ze wskazaniem na przyczyny i sposoby jego ujawniania się,
  •  umożliwienie analizy własnej sytuacji i dokonanie autodiagnozy uczestników pod kątem objawów wypalenia,
  •  poznanie sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu i strategii radzenia sobie w sytuacji pojawienia się jego symptomów.


Jakie korzyści zyskają uczestnicy warsztatu „Profilaktyka wypalenia zawodowego”?

  •  rzetelna, oparta na naukowych faktach wiedza ale prezentowana przystępnie, z możliwością jej praktycznego wykorzystania do własnych potrzeb,
  •  autodiagnoza i pogłębienie świadomości własnej sytuacji,
  •  dostosowane do indywidualnych potrzeb wskazówki na temat zapobiegania przejawom wypalenia zawodowego.


Ile trwa warsztat i jaki jest jego koszt?

Warsztat trwa 3 godziny. Organizujemy go w zależności od preferencji osób zgłaszających się: w tygodniu w godzinach 17.30 – 20.30 lub w soboty 9.00 – 12.00. Koszt uczestnictwa jednej osoby to 200 pln. Przy zgłoszeniu oczekujemy wpłaty zaliczki wysokości 100 pln.
Zapytania oraz zgłoszenia można kierować na adres mailowy Pracowni INVENI pracownia@inveni-krakow.pl lub kontaktować się z nami telefonicznie.


OFERTA DODATKOWA!

Osobom zainteresowanym pogłębieniem autodiagnozy i wypracowaniem własnych sposobów radzenia sobie w sytuacji zagrożenia/zaistnienia syndromu wypalenia zawodowego, oferujemy możliwość odbycia INDYWIDUALNEJ SESJI COACHINGOWEJ i pracy nad doświadczanymi trudnościami. Uczestnicy warsztatu mogą skorzystać z sesji indywidualnej w preferencyjnej cenie.
Aby dowiedzieć się więcej na temat syndromu wypalenia zawodowego, zapraszam do ARTYKUŁU w czytelni.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, SKONTAKTUJ się z nami mailowo lub telefonicznie.